Disclaimer

Gebruik van www.adrienne-kaak-natuurfotografie.nl

adrienne-kaak-natuurfotografie  besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie op haar website. De inhoud en functionaliteit worden zorgvuldig gecontroleerd en geactualiseerd. Bezoekers kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten ontlenen.


Informatie gebruiken 

adrienne-kaak-natuurfotografie behoudt alle rechten, waaronder auteursrechten en merkrechten, met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s. Behalve het downloaden en printen van de informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van adrienne-kaak-natuurfotografie over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.
Het is uitdrukkelijk verboden om foto's van de website te gebruiken, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken - in welke vorm dan ook - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 
(c) Adrienne Kaak


Wijzigingen

adrienne-kaak-natuurfotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Deze disclaimer is opgesteld op 19 februari 2021.