Vogels in Arkemheense polder

In de Arkemheense polder is het hele jaar door een enorme verscheidenheid aan vogels te zien. Weidevogels zoals grutto's, eenden, waterhoen en meerkoeten, zwanen en meerdere soorten ganzen, en roofvogels zoals de zeearend, buizerds en torenvalken.

De grutto is de 'nationale weidevogel' en keert vanaf februari terug uit het wintergebied. Ze verzamelen zich bij ondiepe plassen en drassige weilanden om te broeden.

Grutto's

De grutto is de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in evenwicht zijn.
Nergens in Europa broeden zoveel grutto's als in Nederland. In het voorjaar verschijnen ze massaal in de Arkemheense polder.